Valjarska oprema

V valjarnah (vročih in hladnih) je potrebnih veliko naprav za transport, ravnanje, navijanje, razrez, embaliranje in skladiščenje.

Naše izkušnje, znanje in ustrezne proizvodne zmogljivosti nam omogočajo, da lahko kupcem ponudimo izdelavo posameznih strojev in naprav ali celotne linije za proizvodne procese v valjarnah, in sicer po konstrukcijski dokumentaciji naročnika. Izdelava poteka v sodelovanju z naročnikom.

Z lastnimi razvojnimi zmogljivostmi lahko po dogovoru z naročnikom izvedemo tudi prilagoditev konstrukcijske dokumentacije specifičnim zahtevam.

BLAŽ SMONKAR

Vodja prodajnega programa