Noži za sekirostroj (proizvodnja sekancev)

Za mletje lesne mase (sekanci).

Tipi nožev:

  • noži za mletje,
  • protinoži,
  • držala noža …

Proizvajamo nože, ki ustrezajo naslednjim znamkam strojev: Bruks, Pallmann, B. Maier, Metso Camura, Ferarri, Heinola, Pessa, Rudnick & Enners, MUS-MAX, Eshlböck, Doppstadt, Komptech, Albach …

Naše dolgoletne izkušnje pri proizvodnji industrijskih nožev ter lastni raziskovalni in razvojni oddelek nam omogočajo, da prisluhnemo kupčevim zahtevam in predlagamo lastne izboljšave, ki se odražajo v daljši življenjski dobi izdelka in vodijo v večjo izkoriščenost stroja, manjšo porabo energije in povečano produktivnost. Pomagamo vam optimizirati vaš proizvodni proces, zmanjšati izpad proizvodnje in znižati stroške za orodje.

 

Simon Vergles

Vodja prodajnih projektov

Noži za lesno industrijo

Noži za les — pdf (3.4 MB)