Zgodovina

Stari vek (antika)
Začetek proizvodnje jekla na Koroškem. Koroško (Noris) jeklo je bilo med Rimljani zelo cenjeno.

17. stoletje
Zgrajena je bila prva železarna.

19. stoletje
Grofje Thurn (lastniki železarn) so združili manjše železarne v eno podjetje, z imenom Jeklarna Ravne. Do začetka 20. stoletja je ravensko jeklo prejelo veliko priznanj, prodajalo se je po celotni Evropi in Rusiji, celo na Kitajsko.

20. stoletje
Zaradi potreb železarstva in ožjega industrijskega okolja se je na temelju ravenskega kakovostnega jekla in zbranega metalurškega znanja začela proizvodnja industrijskih nožev. Sprva v delavnicah za vzdrževanje, nato vse bolj organizirano.

1918–1945
Zaradi finančnih težav po prvi svetovni vojni se je Jeklarna Ravne pridružila podjetju Böhler.

1946–1971
Vzpon Železarne Ravne. Za to obdobje so značilne obsežne naložbe v metalurške in mehanske obrate. Leta 1969 se je Železarna Ravne združila z železarnama Jesenice in Štore v podjetje Slovenske železarne.

1972
Zgrajen je bil samostojen obrat industrijskih nožev, z lastno kalilnico.

1973
Uradna ustanovitev samostojne enote v okviru Železarne Ravne.

1991 
Slovenske železarne so se reorganizirale v holding s samostojnimi podjetji. Registracija podjetja Železarna Ravne – Industrijski noži d.d.

1994
Ustanovitev družbe Serpa d.o.o.

1997
Noži Ravne d.o.o. in Sistemska tehnika d.o.o. pridobijo certifikat za sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000.

2002
Kot rezultat preoblikovanja družb s področja predelave, sanacije in reorganizacije s ciljem zaokrožitve zdravih programskih jeder je bila leta 2002 ustanovljena tudi družba Sistemska tehnika d.o.o.

2003
Sistemsko tehniko lastniško prevzame skupina Viator & Vektor.

2005
Holding Slovenske železarne se je preimenoval v holding SIJ – Slovenska industrija jekla. Začel se je postopek privatizacije holdinga SIJ – Slovenska industrija jekla, ki je bil dokončan leta 2007. 

S tem se je spremenil tudi uradni naziv podjetja, in sicer v Noži Ravne d.o.o.
Začetek proizvodnje valjev v družbi Sistemska tehnika d.o.o.

2006 
Podjetje Noži Ravne smo eden izmed najpomembnejših proizvajalcev industrijskih nožev na svetu. Blagovna znamka Noži Ravne je poznana po vsem svetu, prodajana v več kot 50 državah.

2015 
Prevzem podjetja Ravne Knives UK in ustanovitev lastnega prodajno-distribucijskega centra, Ravne Knives USA, Inc., v zvezni državi Illinois, ZDA. 
Skupina SIJ in v njenem imenu družba Noži Ravne d.o.o. je konec leta 2015 dokončala prevzemni postopek družbe Sistemska tehnika d.o.o.

2016
Začetek poslovanja novega podjetja SIJ Ravne Systems d.o.o. Novo podjetje bo odigralo ključno vlogo v postopnem prehodu skupine SIJ v proizvajalca ne zgolj vrhunskega jekla, temveč tudi končnih izdelkov – valjev, industrijskih nožev in druge industrijske opreme.