Družbena odgovornost

V družbi se zavedamo, da s svojim delovanjem v smeri ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov vplivamo tudi na družbeno okolje, v katerem delujemo.

Svoj trud usmerjamo h gospodarskemu razvoju in dvigu kakovosti življenja v lokalni skupnosti, skrbimo za zdravje svojih zaposlenih in njihovo varnost pri delu, gradimo dolgoročne odnose s svojimi poslovnimi partnerji in proizvajamo izdelke na način, ki je okolju najmanj škodljiv.

Odgovornost do lokalne skupnosti

Družba pomaga lokalnim skupnostim s finančno podporo projektov, v katere verjame. Z odgovornim ravnanjem ohranja in odpira nova delovna mesta ter tako prispeva k trajnostnemu razvoju okolja, v katerem deluje.

Odgovornost do zaposlenih

Zaposleni so naša največja vrednost. Vsi naši cilji so podrejeni skrbi za zdravje in varnost naših zaposlenih. Zaposlenim omogočamo osebni razvoj in karierno napredovanje. Naši zaposleni imajo možnost brezplačne uporabe bližnjih športnih objektov, njihovi otroci pa brezplačne vadnine v večini bližnjih športnih klubov.

Odgovornost do poslovnih partnerjev

Vsa prizadevanja so usmerjena v zadovoljitev kupca in rešitev njegovega problema. Pri svojem poslovanju spoštujemo predpise in zakonodajo. S skrbim pregledom proizvodov zagotavljamo varnost proizvodov. Kupcem zagotavljamo hiter servis in skupen razvoj.

Odgovornost do okolja, v katerem poslujemo

V podjetju sledimo okoljskim standardom in predpisom. Pri svojem delu se trudimo, da naša dejavnost ne povzroča negativnih posledic na okolje. S številnimi energetsko in ekološko varčnimi ukrepi stremimo k čistemu okolju. V podjetju imamo vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov.

Naša odgovornost do vseh deležnikov je naša konkurenčna prednost in hkrati pomemben člen nadaljnjega razvoja družbe.