Vodja proizvodnega programa Vzdrževanje in Strojegradnja, Valji

ZORAN ZAJAMŠEK

Vodja proizvodnega programa Vzdrževanje in Strojegradnja, Valji