Deli procesne opreme

Poznavanje materialov in tehnologij, lasten razvoj in ustrezna oprema za proizvodnjo ter zagotavljanje kakovosti nam omogočajo izdelavo visokokakovostnih delov in podsklopov procesne opreme.

  • SESTAVNI DELI ZA NAVIJALCE/ODVIJALCE PLOČEVINE

Za potrebe vročih in hladnih valjarn izdelujemo sestavne dele za navijalce in odvijalce pločevin, in sicer po naročnikovi dokumentaciji ali pa izvedemo spremembe z lastnimi razvojnimi zmogljivostmi po željah in zahtevah naročnika.

  • OHIŠJA LEŽAJEV 

Primerne proizvodne zmogljivosti nam omogočajo izdelavo velikih odlitih, varjenih in kovanih ohišij ležajev, prvenstveno za potrebe vročih in hladnih valjarn.

  • DELI STROJEV IN NAPRAV 

Po naročilu izdelamo posamezne dele strojev in naprav in jih ustrezno mehansko ter toplotno obdelamo.

  • VELIKI HIDRAVLIČNI CILINDRI 

Izdelujemo specialne hidravlične cilindre ali posamezne dele cilindrov velikih dimenzij.

  • OBDELANI ZVARJENCI, ODKOVKI, ODLITKI

V okviru naših proizvodnih zmogljivosti:
• izdelujemo neobdelane zvarjence (do teže 35 t) 
• in ponujamo mehansko obdelavo zvarjencev, odkovkov in odlitkov večjih dimenzij

BLAŽ SMONKAR

Vodja prodajnega programa