Projekti

AKTUALNI PROJEKTI

V družbi SIJ Ravne Systems smo na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO) pridobili sredstva, s katerimi bomo sofinancirali investicijske naložbe. Investicija bo zajemala nakup nove žage z robotom, nove robotske celice za rezkanje, nove vakuumske peči, nove kalilne linije in novega filtrirnega sistema za odsesavanje oljne megle pri brusilnih strojih.

Prav tako je podjetje SIJ Ravne Systems na javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo projekta »Razvoj prvega krožnega tehnološkega procesa za popolno predelavo kovinskega brusnega mulja«.

Preberite si več o naložbi »NOŽI 2.0« 
Naziv projekta: 

NOŽI 2.0 – investicijski projekt

Namen projekta:

Povečanje proizvodnih kapacitet na segmentu industrijskih nožev, avtomatizacija poslovnih procesov, znižanje porabe energije in trajnostno naravnana proizvodnja linija, ki bo dolgoročno omogočila večjo produktivnost podjetja, boljše okrevanje, odpornost in rast.

Cilji projekta:

Določili smo štiri glavne cilje, ki jih želimo doseči s tem projektom in sicer ekonomski, trženjski, človeški ter razvojni oz. trajnostni cilj. Pri ekonomskemu cilju si prizadevamo za širitev zmogljivosti družbe na segmentu industrijskih nožev, želimo postaviti in zagnati nove stroje v procesu proizvodnje, ki niso del razpisnega projekta, dvigniti dodano vrednost in dvigniti končno proizvodnjo. Trženjski cilj je povišana prodaja. Prizadevamo si za selitev na nove trge (EU in ZDA) – predvsem zaradi situacije v Rusiji in Ukrajini, izboljšati želimo konkurenčne prednosti na podlagi avtomatizacije in zmanjšati število reklamacij na furnirskih nožih. Razvojni/trajnostni cilj obsega trajnostno proizvodnjo linijo za izdelavo industrijskih nožev z visoko dodano vrednostjo, zmanjšanje ogljičnega odtisa in dvig zelenega zavedanja oz. skrbi za okolje. Bistvo človeškega cilja pa je predvsem ohranjanje obstoječih delovnih mest oz. podpora zelenim delovnim mestom.

Načrtovani in doseženi rezultati: Povečati proizvodnje kapacitete, avtomatizacija proizvodnega procesa, znižanje porabe energije, znižanje potreb po dodatkih/nadmerah vložnega materiala, zmanjšanje količine nevarnih odpadkov. Rezultati bodo doseženi 2024 ob zaključku projekta/naložbe.

Informacije o skupni vrednosti projekta: Skupna vrednost naložbe je cca. 4.300.000 EUR bruto.

Višina financiranja: 1.041.585,12 EUR, vrednost sofinanciranja v višini 30%.

Finančna podpora: Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru  Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

 

_______________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS - SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO (JR RRI NOO)

Preberite si več o Javnem razpisu za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov NOO.
Naziv projekta: 

»Razvoj prvega krožnega tehnološkega procesa za popolno predelavo kovinskega brusnega mulja«

Namen projekta:

Podjetje SIJ Ravne Systems d.o.o. je na javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo projekta »Razvoj prvega krožnega tehnološkega procesa za popolno predelavo kovinskega brusnega mulja«.

Cilji projekta: 

je razvoj prvega krožnega tehnološkega procesa za celovito ponovno uporabo odpadnega kovinskega brusnega mulja v novo nastale materiale, ki se bodo v celoti lahko vrnili in uporabili v proizvodnem procesu, uporabo odpadne toplote iz drugih procesov, velik prihranek energije v procesu transformacije brusnega mulja v nove produkte in odpravo potrebe po obdelavi in/ali odvažanju brusnega mulja na deponije.

Trajanje projekta: 1.11.2023 – 31.10.2025

Vrednost projekta: 578.586,90 EUR

Vrednost sofinanciranja: 299.999,56 EUR

Projekt financira Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost.)