Varovanje okolja

Odgovornost do okolja je strateškega pomena, zato v podjetju sledimo okoljskim standardom in predpisom. Varstvo okolja je naša osnovna dolžnost in odgovornost. S številnimi energetsko in ekološko varčnimi ukrepi stremimo k čistemu okolju.

Uspešno imamo vpeljan sistem ravnanja z okoljem in smo certificirani po mednarodnem standardu za okolje ISO 14001.

Podjetje že deluje v smeri zmanjševanja negativnega vpliva na okolje. V podjetju imamo vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov.