Finančni direktor

mag. Janez Černi

Finančni direktor