Projekti

»NOŽI 2.0« – INVESTICIJSKI PROJEKT

V družbi SIJ Ravne Systems smo na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO) pridobili sredstva, s katerimi bomo sofinancirali investicijske naložbe.

Naziv naložbe: NOŽI 2.0 – investicijski projekt

Namen projekta:

Povečanje proizvodnih kapacitet na segmentu industrijskih nožev, avtomatizacija poslovnih procesov, znižanje porabe energije in trajnostno naravnana proizvodnja linija, ki bo dolgoročno omogočila večjo produktivnost podjetja, boljše okrevanje, odpornost in rast.

 

Cilji projekta:

Določili smo štiri glavne cilje, ki jih želimo doseči s tem projektom in sicer ekonomski, trženjski, človeški ter razvojni oz. trajnostni cilj. Pri ekonomskemu cilju si prizadevamo za širitev zmogljivosti družbe na segmentu industrijskih nožev, želimo postaviti in zagnati nove stroje v procesu proizvodnje, ki niso del razpisnega projekta, dvigniti dodano vrednost in dvigniti končno proizvodnjo. Trženjski cilj je povišana prodaja. Prizadevamo si za selitev na nove trge (EU in ZDA) – predvsem zaradi situacije v Rusiji in Ukrajini, izboljšati želimo konkurenčne prednosti na podlagi avtomatizacije in zmanjšati število reklamacij na furnirskih nožih. Razvojni/trajnostni cilj obsega trajnostno proizvodnjo linijo za izdelavo industrijskih nožev z visoko dodano vrednostjo, zmanjšanje ogljičnega odtisa in dvig zelenega zavedanja oz. skrbi za okolje. Bistvo človeškega cilja pa je predvsem ohranjanje obstoječih delovnih mest oz. podpora zelenim delovnim mestom.

 
Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si