Kakovost

Vrednote OSTRI (Odgovornost, Strokovnost, Točnost, Razvojna naravnanost, Iskrenost) dokazujejo, da smo vsi zaposleni v SIJ Ravne Systems pri svojem delu resni, strokovni in pošteni. Zavezani smo k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj odjemalcev vključno s pravočasno dobavo izdelkov in storitev, k nenehnemu razvoju podjetja ter dvigu kakovosti naših izdelkov in storitev.

Z odjemalci vzpostavljamo pristne odnose za lažje razumevanje njihovih sedanjih in prihodnjih zahtev ter pričakovanj, ki jih v kar največji meri poizkušamo tudi presegati. Voditeljstvu na vseh ravneh odločanja dajemo poseben pomen in odgovornost.

Zavedamo se, da je kakovost naših izdelkov in storitev odvisna tudi od kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev, zato z njimi tesno sodelujemo in jih razvijamo. Trajno ohranjanje certifikata ISO 9001 že od leta 1997 potrjuje, da smo sposobni kakovost na vseh področjih obvladovati in jo nadgrajevati.

Stalna skrb za zadovoljstvo poslovnega partnerja, učinkovita organiziranost, kakovost opravljenega dela, celovitost ponudbe, medsebojno zaupanje in spoštovanje zaposlenih ter njihovo kontinuirano izobraževanje so naša vodila pri izvajanju politike kakovosti.

V letu 2016 smo uspešno izvedli certificiranje po novi izdaji ISO 9001:2015, s čimer smo dokazali našo zavezanost nenehnemu napredku pri kakovosti in še okrepili zaupanje naših kupcev v naše proizvode in storitve

Ampak tudi tu se ne bomo ustavili, z nadaljnjo certifikacijo v skladu z ISO 14001:2015 bomo pokazali našo zavezanost do ohranjanja okolja, s certifikacijo v skladu z OHSAS 18001 (oziroma prihodnjim ISO 45001) bomo dokazali, da nam ni vseeno za varnost in zdravje pri delu naših sodelavcev. S ciljem postati podjetje, ki s proizvodnjo svetovnega razreda (»World Class Manufacturing«) postavlja merila v svoji panogi, pa nam izzivov ne bo zmanjkalo.