Vodstvo družbe

GREGOR ADLER

Direktor

Sanja Vugrinec

Finančna direktorica

Matjaž Hudopisk

Tehnični direktor

mag. Matjaž Hudopisk

Direktor programa Laboratoriji

ZORAN ZAJAMŠEK

Direktor prog. Vzdrževanje in Strojegradnja

Rok Lesjak

Direktor programa Valji

Tomaž Golob

Direktor programa Noži