Vodstvo družbe

VILJEM PEČNIK

Direktor

Sanja Vugrinec

V.d. finančni direktor

Zoran Zajamšek

Direktor operacij

mag. Matjaž Hudopisk

Direktor programa Laboratoriji

Rok Lesjak

Direktor programa Valji

Tomaž Golob

Direktor programa Noži

MATEJ MIKLAVČIČ

Direktor - Vzdrževanje in strojegradnja