Head of Development and Research

MARKO MIKLAVC

Vodja razvoja in raziskav